Dzień Dawcy Szpiku

Niedziela Miłosierdzia Bożego
24.04.2022 r.
godz. 10.00-14.00

Poszukiwanie zgodnego Dawcy komórek macierzystych to jak szukanie igły w stogu siana. Co 40 minut ktoś w Polsce dowiaduje się, ze choruje na nowotwór krwi lub inną chorobę układu krwiotwórczego. Dla wielu z tych osób jedyną szansą na życie jest przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych z krwi lub szpiku od zgodnego Dawcy. Tylko 25% osób zakwalifikowanych do przeszczepienia znajdzie pomoc w swojej rodzinie, 75% Pacjentów potrzebujących transplantacji szpiku musi liczyć na pomoc Dawcy niespokrewnionego. W tej chwili, aż co piąty polski Pacjent nie znajduje swojego „bliźniaka genetycznego” i nie ma szans na przeszczepienie. Nadzieją dla tych osób mogą być tylko nowo zarejestrowani potencjalni Dawcy. Im większa baza Dawców, tym większa szansa, że wśród zarejestrowanych osób znajdzie się zgodny Dawca.

Kto może zarejestrować się jako potencjalny Dawca krwiotwórczych komórek macierzystych?

Dawcą może zostać każdy ogólnie zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, o wskaźniku masy ciała nie wyższym niż 40 BMI.

Rejestracja w ośrodku Dawców szpiku Fundacji DKMS może odbyć się jedynie w sytuacji, kiedy nie istnieją przeciwwskazania medyczne określone przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2010 roku oraz wytyczne określone przez Światową Organizację Dawców Szpiku (WMDA).

Zgodnie z wytycznymi, poniżej przedstawiono schorzenia bezwzględnie wykluczające z możliwości zostania Dawcą oraz wyjątki wymagające konsultacji medycznej z lekarzem konsultantem Fundacji DKMS:

 • CHOROBY UKŁADU SERCOWO – NACZYNIOWEGO, np. zawał serca, zatorowość płucna, migotanie przedsionków, przebyta zakrzepica, tętniak aorty.
  Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem konsultantem Fundacji DKMS: arytmia, wady zastawkowe, nadciśnienie tętnicze lub inne.
 • CHOROBA NOWOTWOROWA – przebyta lub czynna (choroby u członków rodziny nie stanowią wykluczenia).
  Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem konsultantem Fundacji DKMS: rak in situ szyjki macicy- wyleczony miejscowo.
 • CHOROBY ZAKAŹNE, np. HIV, HTLV, wirus zapalenia wątroby (WZW) typu B i C.
  Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem konsultantem Fundacji DKMS: każde inne przewlekłe lub niewyleczalne zakażenie oraz objawy sugerujące choroby zakaźne.
 • TRANSPLANTACJE włącznie z zastosowaniem materiałów biologicznych, w tym allogenicznych, ksenogenicznych, np. biorcy przeszczepów rogówki, twardówki, opony twardej, zastawki sercowej, nerki lub innych narządów.
  Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem konsultantem Fundacji DKMS: transplantacje z zastosowaniem tworzyw pochodzenia syntetycznego lub z wykorzystaniem tkanek własnych.
 • CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE, np. wrzodziejące zapalenia jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, miastenia, stwardnienie rozsiane, ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia, łuszczycowe zapalenie stawów, choroba Gravesa-Basedova, niedokrwistość autoimmunohemolityczna, choroby tkanki łącznej.
  Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem konsultantem Fundacji DKMS: łuszczyca, zapalenie tarczycy Hashimoto.
 • CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO, np. zaburzenia ruchowe (choroba Parkinsona, choroba Huntingtona), choroby złącza nerwowo-mięśniowego, choroba Creutzfeldta- Jakoba, zaburzenia napadowe (np. epilepsja).
  Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem konsultantem Fundacji DKMS: neuropatie obwodowe (np. porażenie nerwu promieniowego)i, operacje/poważne urazy głowy.
 • CHOROBY KRWI I SZPIKU: talasemia, sferocytoza, anemia aplastyczna, hemofilia oraz zaburzenia krzepliwości krwi (np. trombofilia).
  Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem konsultantem Fundacji DKMS: małopłytkowość w dzieciństwie, niedokrwistość niedoborowa, umiarkowane zaburzenia w morfologii krwi.
 • ZABURZENIA PSYCHICZNE: schizofrenia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia osobowości i zaburzenia zachowania osób dorosłych.
  Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem konsultantem Fundacji DKMS: depresja, neurastenia.
 • CHOROBY ENDOKRYNOLOGICZNE: nadczynność tarczycy, cukrzyca, choroba Cushinga.
  Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem konsultantem Fundacji DKMS: Hashimoto, hiperprolaktynemia.
 •  INNE CHOROBY, TAKIE JAK: wielotorbielowatość nerek, jaskra, osteoporoza, liczne rozległe zabiegi operacyjne zwłaszcza w znieczuleniu ogólnym (więcej niż 3) z wyjątkiem cesarskich cięć, urazy wielonarządowe.
  Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem konsultantem Fundacji DKMS: astma oskrzelowa, alergie, atopowe zapalenie skóry.
 • LEKI: leki wpływające na układ krwiotwórczy, cytostatyki, środki immunosupresyjne.
  Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem konsultantem Fundacji DKMS: inne leki stosowane przewlekle (na stałe).
 • UZALEŻNIENIA: alkohol, narkotyki, leki
  Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem konsultantem Fundacji DKMS: wieloletni okres trwałej abstynencji bez rozpoznania narządowych powikłań uzależnienia
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.dkms.pl oraz w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 24.04.2022 r. w godz. 10.00-14.00 podczas DNIA DAWCY SZPIKU w Arenie Ostrów