Eucharystia

Głównym punktem trzeciego dnia tryptyku Jak wygrać życie była Eucharystia, której przewodniczył biskup kaliski Damian Bryl. Wcześniej w Arenie Ostrów odmówiona została Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz wprowadzone zostały dziesięć relikwii.

Przed wniesieniem relikwii do Areny wniesiono figurę Michała Archanioła, patrona Ukrainy, którą wnieśli przedstawiciele policji i straży pożarnej. Wraz z nimi weszła Ukrainka wraz z dwojgiem dzieci, którzy złożyli kwiaty w barwach narodowych oraz odmówili Ojcze nasz w ojczystym języku. W przerwie pomiędzy uroczystym wprowadzeniu relikwii a Mszą św. świadectwo wygłosił Rafał Piech – Wojownik Maryi i samorządowiec.

Zobacz również